สังคม

“ทิพานัน” ชวนผู้ประกันตนม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ แจ้งข่าวดี ใส่ฟันปลอมก็เบิกได้

โดย attayuth_b

24 พ.ย. 2564

174 views

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรง การทำงานก็จะดีไปด้วย ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสถานประกอบการนั้น ได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมดูแลสุขภาพเชิงรุก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและการป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล


น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อค้นหาโรค และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคที่ไม่เนื่องจากการทำงาน ทั้งการตรวจร่างกายตามระบบและการตรวจสารเคมีในเลือด ประกอบด้วย การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเส้นเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจการทำงานของไต ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองการได้ยิน การตรวจเต้านม การตรวจตา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ


นอกจากนี้ยังได้สิทธิประโยชน์ทำฟันฟรีกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ฟันปลอมชริดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน4,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม


จึงอยากเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสถานประกอบการรีบไปใช้สิทธิปีต่อปีเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่โทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)


“จะเห็นได้ว่ารัฐบาลใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้าง เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน” น.ส.ทิพานัน กล่าวคุณอาจสนใจ

Related News