สังคม

กรมการค้าภายใน เตือนมือฉวยโอกาสโก่งราคา-กักตุนไข่ไก่ เสี่ยงคุก 7 ปี ยันเบอร์ 3 ขายไม่เกินฟองละ 3.70 บ.

โดย JitrarutP

11 ส.ค. 2564

179 views

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากความต้องการไข่ไก่ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีกระแสข่าวว่า ไข่ไก่ในระบบมีปริมาณไม่เพียงพอ และอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสกักตุนไข่ไก่ และปรับราคาขายปลีกไข่ไก่สูงขึ้น กรมการค้าภายใน ได้หารือกับกรมปศุสัตว์ และผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยกรมปศุสัตว์ใช้มาตรการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืดอายุการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปจากเดิมปลดที่ 75 สัปดาห์ เป็นปลดที่ 85-90 สัปดาห์ จะทำให้มีไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านฟองต่อวัน ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สมาคม ช่วยตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกิน 3.00 บาท/ฟอง ตั้งแต่ช่วงการระบาดรุนแรงรอบเดือนเมษายน 63 เป็นต้นมา เพื่อให้ราคาขายปลีกทรงตัว รวมถึงยืนยันจะจำหน่ายไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางตลาดเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายก่อนเป็นลำดับแรก คือ ผ่านห้างค้าปลีกค้าส่ง และ ตลาดสด


และจาการลงพื้นที่สำรวจการค้าปลีกไข่ไก่ พบว่า การค้าในตลาดสดชะลอตัวลงมาก จากข้อกังวลของผู้บริโภค จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันไปซื้อในห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มขึ้น โดยทุกห้างได้ปรับวิธีการขนส่งกระจายสินค้าให้คล่องตัวขึ้น และไข่ไก่ไม่ขาดแคลน


ทั้งนี้ ราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาดสด อยู่ที่ 3.60-3.70 บาทต่อฟอง หรือ 108-110 บาทต่อถาด 30 ฟอง ซึ่งทุกห้าง จะมีไข่ไก่ในบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตลาดสด เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนผู้บริโภค


โดยขอเตือนผู้ที่กักตุนไข่ไก่ และตั้งราคาขายปลีกสูงขึ้นเกินสมควร เข้าข่ายการกระทำความผิด ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็น ผู้ประกอบการรายใดกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที

คุณอาจสนใจ

Related News