สังคม

กฟผ. ชูกลยุทธ์ Triple S ก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อสมดุลที่ยั่งยืน

โดย panisa_p

10 ส.ค. 2565

40 views

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนภารกิจสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เดินหน้าสู่เป้าหมาย EGAT Carbon Neutrality ภายในปี พ.ศ. 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี พ.ศ. 2608 ด้วยกลยุทธ์ Triple Sบนเวทีเสวนาหัวข้อ เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability) ภายในงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย Thailand Climate Action Conference หรือ TCACโดยผู้ว่าการกฟผ. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ประกาศใช้กลยุทธ์ Triple S อันประกอบด้วย Sources Transformation ปรับเพื่อลด คือ ปรับการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น รองรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้น รวมถึงการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮโดรเจน / Sink Co-creation เพิ่มแหล่งดูดซับกักเก็บคาร์บอนโดย กฟผ. ผนึกกำลังพันธมิตรตั้งธงปลูกป่าล้านไร่ในอีก 9 ปีข้างหน้า และอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน มาใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และ Support Measures Mechanism ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นให้คนไทยมีส่วนร่วมในการลดใช้ไฟฟ้าโดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดย กฟผ. พัฒนา EV BUSINESS Solutions ทั้งในส่วนของสถานีชาร์จ EleX by EGAT แอปพลิเคชัน EleXA เครื่องชาร์จที่ติดตั้งในบริเวณบ้าน EGAT Wallbox และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า BackENรวมถึงการสนับสนุนโครงการห้องเรียนสีเขียว และการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และโครงการโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่

คุณอาจสนใจ

Related News