สังคม

องค์กรพัฒนาเอกชน เรียกร้องเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมหนุนลดโลกร้อน ในการประชุม TCAC วันที่ 2

โดย panwilai_c

6 ส.ค. 2565

37 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเพิ่มผู้มีส่วนได้เสียจากปัญหาโลกร้อน เช่น กลุ่มประชาสังคม เข้าร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งหน้านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังกล่าวถ้อยแถลงปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยว่าจะดำเนินการเพิ่มกลุ่มประชาสังคมมาเข้าร่วมประชุมให้มากขึ้นโดยก่อนหน้ารัฐมนตรีกล่าวแถลง ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนได้เรียกร้องให้เปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านตัวแทนเยาวชนซึ่งขึ้นกล่าวถ้อยแถลงได้เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ สนับสนุนทุนการทำกิจกรรม เปิดพื้นที่ให้แสดงออกการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยตลอดทั้งสองวัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากว่า 10 เวที จากภาคเอกชน นักวิชาการและเยาวชนที่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปาฐกถาพิเศษของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันแผนดำเนินการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2608 สำหรับเนื้อหาที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยจะนำไปเสนอต่อการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP27 ที่ประเทศอียิปต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้

คุณอาจสนใจ