สังคม

กรมอุทยานฯ เร่งประสานกรมที่ดิน สรุปแนวเขตอุทยานฯเขาใหญ่ หลังพบจนท.แก้ไข-รับรองโดยพลการ

โดย panwilai_c

22 มิ.ย. 2565

70 views

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยืนยันที่ประสานกรมที่ดิน เพื่อให้ข้อสรุปแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังมีเจ้าหน้าที่ 1 คน แก้ไขและรับรอง แนวเขต อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ บนระวางของกรมที่ดิน เมื่อปี 2536 และ 2545 จนเป็นที่มาของการออกโฉนดที่ดิน 7 แปลง ที่มีชื่อนายสุนทร และนางกนกวัลย์ วิลาวรรณ ครอบครอง ขณะที่ฝ่ายป้องกันปราบปราม เร่งรัดการเพิกถอนโฉนดทั้ง 7 แปลงดังกล่าวผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดการเพิกถอนโฉนดที่ดิน 7 แปลง ที่มีนายนายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี นางกนกวัลย์ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ครอบครอง เพราะชัดเจนว่าเป็นโฉนดที่ออกโดยมิชอบ ซึ่งตามปกติแล้วหากกรมที่ดินเพิกถอน ก็จะคืนเป็นพื้นที่ป่า หรือถึงที่สุดแล้วอาจต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนเช่นเดียวกับผู้อำนวยการส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ระบุว่า เอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในแนวเขตป่าอุทยานฯ หากผ่านการตรวจสอบครบถ้วน โดยมีหลักฐานการทำกินมาก่อน ก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ได้มาโดยชอบ ไม่ใช่จะผิดเสมอไป และหากประชาชนสงสัย หรือต้องการตรวจสอบว่าที่ดินที่มี ครอบครองอยู่ ในเขตป่าของรัฐหรือไม่ ก็นำไปตรวจสอบที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในเขตนั้นๆได้ส่วนกรมอุทยานฯ ระบุว่านอกจาก 7 แปลงนี้แล้ว หากพบว่ามีแปลงอื่นๆ ที่เข้าข่ายได้ประโยชน์ในห้วงการแก้ไขแนวเขตอุทยานฯ เมื่อปี 2536 และ 2545 ก็อาจจะต้อง ตรวจสอบเพิ่ม ขณะเดียวกัน ก็ต้องเร่งประสานกับกรมที่ดิน เพื่อยืนยันว่าแนวเขตที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดคนหนึ่ง แก้ไขและรับรองเมื่อปี 2536 และ2545 นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะ ทำไปโดยพละการขณะเดียวกัน วันนี้ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาถอดถอน นายสุนทร วิลาวัลย์ ออกจากตำแหน่ง นายก อบจ.ปราจีนบุรี และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่นายกรัฐมนตรี ควรแสดงความเป็นผู้นำดำเนินการกับ นางกนกวรรณ ด้วย เพราะเป็นผู้ถูกชี้มูลในคดีเดียวกัน และถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมซึ่งเมื่อวานนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ระบุว่า แม้การปลดนายก อบจ. จะเป็นอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรง แต่กระบวนการต้องเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอเรื่องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลจำเป็นที่จะต้องถอดถอน ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนระดับจังหวัดขึ้นมา เพื่อดำเนินการทางวินัย

คุณอาจสนใจ