สังคม

เปิดกลวิธี “สวมสิทธิ์” ซื้อ-ขายที่ดินเขตกรมป่าไม้ เบื้องหลังมีเจ้าหน้าที่รัฐหนุน

โดย pattraporn_a

20 มิ.ย. 2565

375 views

เปิดกลวิธีสวมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน สุพรรณบุรี หลังเมื่อวานพบกลุ่มนายทุน ลักลอบขนดินจากภูเขาถมล้ำอ่างเก็บน้ำ


เบื้องหลังการลักลอบถมดินลงอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ข่าวสามมิติเปิดประเด็นไปเมื่อวานนี้ เมื่อตรวจสอบลึกลงไปพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตกรมป่าไม้ เป็นที่ดินที่จัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการที่ดินแห่งชาติ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าที่ดิน คทช. ซึ่งไม่อนุญาตให้ขายเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์


แต่ข่าวสามมิติตรวจสอบพบว่า ที่ดิน คทช.มีการขายเปลี่ยนมือกันจริง และทำกันมานานแล้ว โดยทำสัญญาซื้อขายและบันทึกเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆ ได้ ทั้งที่เป็นการทำผิดกฎหมาย จึงเกิดข้อสงสัยว่าการเปลี่ยนสิทธิ์ครอบครองนั้น มีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับรู้ด้วยหรือไม่ 

คุณอาจสนใจ

Related News