สังคม

สะท้อนปัญหา “ภาษีที่ดิน” ตามกฎหมายใหม่ ภาระตกที่ผู้บริโภค

โดย pattraporn_a

6 มิ.ย. 2565

219 views

สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนปัญหาการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ สุดท้ายภาระไปตกที่ผู้บริโภค ขณะเจ้าของที่ดินหลายราย ปลูกพืชบนที่ดินเปล่าใจกลางเมือง หวังให้เข้าเกณฑ์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไม่ต้องเสียภาษี


ข่าว 3 มิติ ยังทำหน้าที่สะท้อนปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากภาคเอกชน และหอการค้า เรียกร้องให้รัฐ ชลอการเรียกเก็นภาษีแบบเต็มรูปแบบออกไปก่อน เพราะผลกระทบจากโควิด-19 วันนี้ ยังมีผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวในแง่มุมอื่นอีก


โดย ผู้ประกอบกิจการบ้านจัดสรร ได้สะท้อนปัญหาของเกณฑ์การคิดภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งนอกจากจะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องจ่ายภาษี แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้แล้ว ยังชี้ให้เห็นว่าบริการสาธารณะ เช่นคลับเฮาส์ หรือแม้แต่สระว่ายน้ำในโครงการก็จะถูกคิดภาษี ทั้งที่เป็นบริการให้ลูกบ้านโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขณะที่นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา ระบุว่าอัตราภาษีใหม่จะกระกระทบต่อผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย อย่างเลี่ยงไม่ได้ 


เจ้าของกิจการบ้านจัดสรรคนหนึ่ง ได้สะท้อนผลกระทบจากอัตราภาษีใหม่ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในมุมผู้ประกอบการว่า บ้านที่สร้างไว้รอขาย หรือบ้านสต็อค ถูกคำนวณเป็นสิ่งปลูกสร้าพร้อมที่ดิน และจะเพิ่มทุกๆ 3 ปี ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการทุกรายกำลังเผชิญ เพราะโควิดทำให้แรงซื้อของคนลดลง ทำให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษีบ้านทุกหลังที่สร้างแล้วแต่ยังขายไม่ได้


สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการรายนี้สะท้อนออกมาคือ หากเขาคิดจะเลี่ยงภาษี ก็แค่ปลูกกล้วย หรือพืชอื่นๆให้เข้าเกณฑ์ของการเป็นพื้นที่เกษตรกรกรรม ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีที่ดินดังกล่าว แต่เขาเลือกที่จะผลักดันให้เกิดหการเสียภาษีที่เป็นธรรมากกว่า และหนึ่งในประเด็นที่เขาสะท้อนออกมาคือบริการสาธารณะในหมู่บ้าน เช่นคลับเฮาส์ ฟิตเนส หรือสระว่ายน้ำ ถูกคำนวณเพื่อจ่ายภาษี ทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่สร้างรายได้ให้ผุ้ประกอบการ หรือลูกบ้าน


ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการรายได้เรียกร้องต่อภาครัฐ คือขอให้ยืดระยะเวลาการจ่ายภาษีแบบร้อยเฃปอร์เซ็นต์ออกไปก่อน 2 ปี รวมถึงให้จัดเก็บภาษีแบบขั้นบันได เช่นขยับเป็นร้อยละ 10 และขยับเป็นร้อยละ 30 หรือ 50 ในแต่ละปีถัดไป แทนที่จะเป็น 100 เปอร์เซ็นในภาวะวิกฤติเช่นนี้


ขณะที่ นายนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า มาตรการคิดภาษีในธุรกิจจัดสรรดังกล่าว จะกระทบต่อผู้ต้องการซื้อบ้านที่อาจต้องซื้อแพงขึ้น หรือไม่ก็เป็นโครงการที่ไม่มีบริการสาธารณะดังกล่าว ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเจ้าของที่ดินหลายราย ซึ่งมีที่ดินเปล่าและต้องเสียภาษีในปีนี้ เลือกตั้งที่จะปรับปรุงพื้นที่ของตัวเองให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ตามเกณฑ์ที่จะถูกระบุว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี แม้ว่าการหวังผลผลิตดังกล่าวจะเป็นไปได้น้อย


ไม่เพียงเท่านั้น ที่ดินเปล่าหลายแปลง เอื้อต่อการเป็นระบบนิเวศน์ให้สัตว์ต่างๆ อาศัย รวมถึงป่าชายเลนในอีกหลายจังหวัด แต่เมื่อจะเจ้าของที่ดินจะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่ดินเปล่า ทำให้เจ้าขของปรับเปลี่ยนเป้นพื้นที่เพื่อเกษตร หวังว่าจะไม่ต้องจ่ายภาษี ซึ่งที่ดินนั้นนอกจากไม่ประสบผลสำเร็จในแง่การเป็นเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ทำให้เสียระบบนิเวศน์ที่ดีไปด้วย

คุณอาจสนใจ