สังคม

ก.แรงงาน เร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทย พร้อมสร้างระบบค้นหางาน

โดย panwilai_c

7 พ.ค. 2565

35 views

รูปแบบการทำงานของแต่ละวิชาชีพเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงานรูปแบบเดิม ตอนนี้หลายประเทศเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งเพื่อลดอัตราว่างงาน ขณะที่กระทรวงแรงงาน ก็เดินหน้าหารูปแบบที่เหมาะสมทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบการค้นหางาน เพื่อให้แรงงาน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่ได้งาน ที่เหมาะสมกับทักษะของตัวเองกลุ่มบริษัท เคพีดับเบิ้ลยู เป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของสิงคโปร์ ที่ได้รับงานก่อสร้างกิจการหลายแห่งบนเกาะสิงคโปร์นี้ และเป็นหนึ่งในบริษัท ที่แรงงานคนไทยทำงานที่มีเกินครึ่ง่ของพนักงานทั้งหมด คือกว่า 180 คน จากพนักงานทั้งหมดราว 300 คนส่วนหนึ่งเพราะเจ้าของกิจการที่นี่เคยร่วมงานก่อสร้างกับกิจการของคนไทยมาก่อนเมื่อ เมือราว 20 ปีก่อน จนบริษัทนี้มีคนไทยร่วมบริหารด้วย และอีกส่วนหนึ่งคือแรงงานไทยที่ทำงานที่นี่ มีทักษะงานด้านก่อสร้างมาก่อนบริษัทนี้จะไปคัดเลือกแรงงานถึงในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้แรงงงานที่มีทักษะตรงตามสายงานสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามจัดระบบรองรับแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมาตลอด โดยมุ่งไปที่การศึกษาและฝึกอบรมแก่ทุกวัย เช่น SFD หรือสกิล ฟิวเจอร์ ดิวิชั่น ของกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้ข้อมูลทางเลือกด้านการศึกษา อาชีพ พัฒนาระบบศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้นายจ้างยอมรับการพัฒนาอาชีพตามทักษะและความชำนาญ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยรัฐสนับสนุนเงิน เพื่อให้นำไปใช้ฝึกอบรม ส่วนทักษะที่จะฝึก ก็มีหลายสาขาที่ตลาดแรงงงานต้องการนอกจากฝึกทักษะให้ทันอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นภาระกิจกระทรวงศึกษาธิการแล้ว กระทรวงแรงงงานสิงคโปร์จะรับช่วงเปิดช่องทางให้แรงงานและนายจ้างได้พบกันผ่านระบบหางาน “มายแครี่ฟิวเจอร์” หรืออาชีพที่ต้องการในอนาคต โดยเปิดเว็บไซต์ ให้เป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างกับแรงงาน โดยมีหัวใจสำคัญคือความตรงกันระหว่างความต้องการของนายจ้าง กับทักษะที่แรงงานมีแรงงงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ จะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น จนถึงโอกาสเติบโตในสายงาน และนายจ้างที่ฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ยังนำไปถ่ายทอดให้ลูกจ้างแรงานที่ไม่ใช่คนสิงคโปร์ได้ ซึ่งแรงงานไทยที่มีกกว่า 10,000 คนในสิงคโปร์ ก็มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกนี้ ผ่านบริษัทของตัวเองได้เช่นกัน

คุณอาจสนใจ

Related News