สังคม

จ.เชียงราย ประกาศ 60 วันอันตราย ห้ามเผาในที่โล่ง แก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

โดย pattraporn_a

23 มี.ค. 2565

43 views

จังหวัดเชียงรายประกาศช่วง 60 อันตรายห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันมาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีปัญหาน่ากังวล เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายที่ร่วมกันป้องกันไฟป่าในฤดูกาลนี้


บรรยากาศความร่วมมือกันในการทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตตำบลแม่สรวย อำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย ที่มีตัวแทนชาวบ้าน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าเชียงราย มาร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ ตัวแทนชาวบ้านระบุว่าปัญหาไฟป่าในพื้นที่ ปีนี้ไม่รุนแรงเนื่องจากยังมีฝนตกมาเป็นระยะ แต่ปีหน้าจะรุนแรงเพราะมีใบไม้ กลายเป็นเชื้อเพลิงสะสม


ความร่วมมือป้องกันทำแนวกันไฟเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ สิงห์อาสาสู้ไฟป่า เพื่อสนับสนุนการป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน ด้วยการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ถังฉีดน้ำ ไม้ตบไฟ รองเท้าเซฟตี้ดับไฟป่าสำหรับอาสาสมัคร รวมทั้งอาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร


ส่วนเวทีถ่ายทอดความรู้ ผลกระทบจากไฟป่า การควบคุม ป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งเวทีถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าโดยมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเห็นด้วยกับการสนับสนุนสร้างความหร้อมให้กับชุมชน รวมทั้งเสนอว่าปัญหาหมอกควันเป็นความความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนและเป็นเรื่องไร้พรมแดน


ปี 2565 จังหวัดเชียงรายประกาศช่วงเวลา 60 วันอันตราย ห้ามเผาวัสดุเกษตรในพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน และข้อมูลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย ระบุว่า กว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีจุดความร้อนหรือ ฮอทสปอท เกิดขึ้นเพียงหนึ่งจุด


นับจากปี 2562 โครงการสิงห์อาสาได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า มาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากว่า 20 จุดในหลายจังหวัด และในปีนี้ได้เตรียมสนับสนุนชุมชนที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งจำนวน 124 ชุมชน ใน 11 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออก เพื่อร่วมแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


ข้อมูลจากส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่า ปี 2564 มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้กว่า 1 แสนไร่ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ คือปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และปัญหาไฟป่า

คุณอาจสนใจ