สังคม

พร้อมสู้! ชาววังสมบูรณ์ แสดงพลังคัดค้าน คทช.ให้เป็นที่ราชพัสดุ

โดย pattraporn_a

21 มี.ค. 2565

55 views

ชาวบ้านวังสัมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รวบรวมรายชื่อกว่า 2 พันคน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แล ะส.ส. กรณีมีรายงานว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. มีมติว่าจะให้พื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ในตำบลงวังสมบูรณ์ เป็นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ และอีกกว่า 9 ไร่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งๆที่ชาวบ้านบุกเบิกทำกินมากว่า 60 ปี และยื่นขอเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้อง จึงเรียกร้องขอให้รัฐบาล และ คทช.ทบทวนมตินี้


ป้ายข้อความ เช่น คนวังสมบูรณ์ ไม่เอาที่ราชพัสดุ ไม่เอาธนารักษ์ พลังวังสมบูรณ์​พร้อมสู้เพื่อทวงคืนสิทธิ์ครอบครองที่ดินคืน ชาววังสมบูรณ์ต้องการโฉนดที่ดินเท่านั้น ติดอยู่เต็มสองข้างทางถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี และบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ รวมทั้งตลาดวังสมบูรณ์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังคัดค้านการให้ที่ดินของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 1,256 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์


ตามที่ชาวบ้านทราบข่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.มีมติให้ที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าไม้ปลายคอลงห้วยไคร้-พระสทึง จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 10,805 ไร่ ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด ปั๊มน้ำมัน 1,256 ไร่ มอบให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการ และอีก 9,549 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มอบหมายให้ สปก.ไปดำเนินการ


ทำให้ชาวบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่มากว่า 60 ปี ตั้งแต่ทำการเกษตร จนปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งตลาด ร้านค้า บ้านเรือน ที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก จึงทำให้ชาวบ้านเป็นห่วงว่าจะเสียสิทธิในการอยู่อาศัยและทำกิน ทั้งๆที่มีความพยายามในการขอเอกสารสิทธิ์และได้ทำมาหากิน ก่อร้างสร้างตัวจนถึงปัจจุบัน


ชาวบ้านเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ รวบรวมรายชื่อกว่า 2,000 รายชื่อ ยื่นต่อ นายกิจจา เสาวรส โดยนายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เป็นตัวแทน ขอให้ คทช.ทบทวนมติ และเปิดเวทีรับฟังเสียงของประชาชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน


นายชาตรี ยังเป็นตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือถึง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ส.ส.สระแก้ว พรรคพลังประชารัฐ ผ่านตัวแทน และยื่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผ่านนายธีระชัย ล้ิมประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะนำปัญหาของชาวบ้านเสนอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งทราบเพียงว่าข้อเสนอไปยัง คทช.เป็นความเห็นของคณะทำงานที่เสนอแนวทางให้ คทช.พิจารณา


นางกงมาก รอดภัย ในวัย 98 ปี ชาววังสมบูรณ์ ที่มาเริ่มต้นบุกเบิกทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่มามากว่า 50 ปีแล้ว ก็คาดหวังด้วยว่า ลูกหลานจะมีที่ดินทำกินและได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปู่ย่าตายายได้ร่วมกันสร้างมา และหวังว่าคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติจะทบทวนมติ

คุณอาจสนใจ

Related News