พระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566

โดย petchpawee_k

14 ม.ค. 2566

43 views

 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน


 ความว่า “เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือ ทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่าความกตัญญู เด็กๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรม คุณธรรมข้อนี้ ให้บริบูรณ์”


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/FuQPXe6hw-8