พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดย panwilai_c

21 พ.ย. 2565

136 views

เนื่องจากเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เพื่อถวายการรักษาภาวะ พระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง

หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565