พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ที่ จ.บุรีรัมย์

โดย panwilai_c

29 ต.ค. 2565

9 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ตามพระปณิธาน ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯโดยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ มีความร่วมมือจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรม ให้กับครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 250 คนจากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมการออกหน่วย "สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์" ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว