พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าฯ

โดย panwilai_c

29 ต.ค. 2565

6 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง มัทนา หาญวนิชย์ กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แผนกแพทยศาสตร์ นำผู้ได้รับพระราชทาน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้แพทย์หญิงสุทธิมน ธรรมเตโช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาและทำวิจัยโปรตีโอมิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับพิษจากสัตว์ โดยเฉพาะพิษงู ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งแดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และศึกษาต่อเรื่องพิษวิทยาทางคลินิก ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เครือรัฐออสเตรเลียรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2552 ให้ไปศึกษาด้านภาวะเลือดออก และหลอดเลือดอุดตัน ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมดิคอลสกูล สหรัฐอเมริกา และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล รายงานผลการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2559 ให้ไปศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาโภชนาการเด็ก ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล รายงานผลการศึกษา

Related News