พระราชสำนัก

มจ.ฑิฆัมพร เสด็จแทนพระองค์ ประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

โดย panisa_p

27 ต.ค. 2565

135 views

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565


วันนี้เวลา 13.56 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครดีเด่น ที่มีความประพฤติดี มีศีลธรรมอันดี และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง 2 ปี รวม 216 คน


และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมด้านการสังคมสงเคราะห์ และความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี รวม 25 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบบอย่างในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เป็น "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรตลอดพระชนม์ชีพ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ ของอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม