พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงบวงสรวงหอเสื้อ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่

โดย panisa_p

27 ต.ค. 2565

31 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปในพิธีบวงสรวงหอเสื้อวัด ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ เวลา 11.03 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีบวงสรวงหอเสื้อวัด ซึ่งทางวัดร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น ทดแทนหอเสื้อวัดเดิม ที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยจัดสร้างตามความเชื่อ และวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ว่า จะเป็นที่สถิตของเทวดารักษาวัด หรือเทวดาคุ้มครองดูแลวัด


เปรียบเสมือนเสื้อบ้านเสื้อเมือง อันจะก่อให้เกิดสิริมงคลต่อวัด ตลอดจนพระภิกษุสามเณร และผู้อาศัยอยู่ภายในวัด เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาร่วมสมัย ใช้ระยะเวลาในการจัดสร้าง 5 เดือนจึงแล้วเสร็จ


โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระประธานประจำวิหาร ซึ่งพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


โดยชื่อ "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" หมายถึง พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ที่ผ้าทิพย์มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.


วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยพระครูวรเวทย์วิสิฐ หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินธุดงค์มาปักกลดและพบบ่อน้ำทิพย์ จึงได้ดำเนินการก่อตั้งวัด ก่อสร้างเสนาสนะ ถนนไปยังบ่อน้ำทิพย์ และอ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับน้ำจากบ่อน้ำทิพย์


ต่อมาในปี 2548 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เสด็จไปทอดพระเนตรวัด และพบว่ามีสภาพทรุดโทรม จึงมีพระดำริที่จะบูรณะให้ดีขึ้น โดยทรงออกแบบการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหาร และภาพจิตรกรรมฝาผนัง นับเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ รวมทั้งเป็นศาสนสถาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่