พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

โดย panisa_p

26 ต.ค. 2565

13 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


วันนี้ ที่วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรในการประกอบพิธี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัท


ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน และทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร ทั้งเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป