พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท ละเอียด สังชญา

โดย panwilai_c

16 ต.ค. 2565

31 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท ละเอียด สังชญาวันนี้ เวลา 17.29 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท ละเอียด สังชญา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 สิริอายุ 82 ปีพลเรือโท ละเอียด สังชญา เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2478 เป็นบุตรของนายอินทร์ กับนางเชื้อ สังชญา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมนายเรือ จนสำเร็จการศึกษา เหล่าอุตุนิยมวิทยา เมื่อปี 2502 จากนั้นเข้ารับราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาเป็นลำดับทั้งนี้ พลเรือโท ละเอียด สังชญา เป็นบุคคลแรกของประเทศไทย ที่ศึกษาเรื่องแผ่นดินไหว และเขียนหนังสือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว สำหรับใช้ในกองทัพเรือ เช่น คู่มือการตรวจอากาศในเรือ , อุตุนิยมวิทยาเขตโซนร้อน , คู่มือการตรวจแผ่นดินไหว และอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่ , ผู้อำนวยการกองอุปกรณ์การเดินเรือ และเจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ก่อนเกษียณอายุราชการได้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรมเทพ ที่จังหวัดภูเก็ตด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางยาใจ สังชญา มีบุตร 1 คน

Related News