พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

โดย panwilai_c

9 ต.ค. 2565

24 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565วันนี้เวลา 15.31 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังเจริญนครฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "Weaving the Way: A Journey of Thai Silk" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากว่า 7 ทศวรรษโดยนิทรรศการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อปี 2513 ที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าไหมมัดหมี่จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น รวมทั้งจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ ในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นักออกแบบทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นำผ้าไทย อาทิ ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้ายก และผ้าชาวไทยภูเขา ไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ รวมท้ังทรงรับพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโอกาสต่าง ๆ อันเป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์นอกจากนี้ จัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมงานทอผ้า ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้มีความร่วมสมัยในระดับสากลทั้งนี้ ยังได้รวบรวมผลงานของนักออกแบบชั้นนำระดับโลก ที่นำผ้าไทยมารังสรรค์เป็นกระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ เพื่อเป็นตัวอย่าง การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคมนี้

Related News