พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพร ไปยังกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติ

โดย chiwatthanai_t

23 ก.ย. 2565

20 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติ ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติ ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2565


ความว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กรุงริยาด ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป


เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันเราได้เห็นเป็นที่ปรากฏแล้วว่า ศักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ระหว่างราชอาณาจักรไทย และซาอุดีอาระเบียได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ไมตรีจิตมิตรภาพ ระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะยังคงกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงาม กอปรกับความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อกันอันเป็นฐานราก แห่งมิตรภาพระหว่างกันจะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ ให้เข้มแข็งสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว