พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ. ที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน

โดย chiwatthanai_t

22 ก.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน


วันนี้ ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อปี 2549 และอยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในปี 2560 มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ระบบบริการมีคุณภาพ


นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีระบบบริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ "นาวังโมเดล" ที่ผู้พิการสามารถมารับบริการตรวจรับรองความพิการ และสามารถรับสิทธิเบี้ยคนพิการได้ โดยเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูพัฒนาขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และรับบริการได้รวดเร็ว

Related News