พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.สุราษฎร์ธานี

โดย chiwatthanai_t

22 ก.ย. 2565

16 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วานนี้ เวลา 18.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2559 มีการจัดกิจกรรม อาทิ ทูบีซุปเปอร์ฮีโร่ สร้างคนเก่งในรั้วทีปราษฎร์ , การส่งเสริมอาชีพ อาทิ งานฝีมือเครื่องหนัง การทำชุดมโนราห์ร้อยลูกปัด


ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 มีผลงานชมรม อาทิ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4


จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงิน สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิฯ แล้วพระราชทานคำแนะนำ และให้กำลังใจ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สาขาเกาะสมุย)


และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯศูนย์ฝึกและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ 1,098 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 80 แห่ง

Related News