พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.นิการากัว ในโอกาสวันเอกราช

โดย chiwatthanai_t

15 ก.ย. 2565

17 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2565


ความว่า "ฯพณฯ นายโฮเซ ดานิเอล ออร์เตกา ซาอาเบดรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว กรุงมานากัว ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐนิการากัว ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐนิการากัว


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ ระหว่างกันให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำพาผลประโยชน์ให้บังเกิดแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย เป็นอเนกประการ"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News