พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วท.ปราจีนบุรี

โดย parichat_p

14 ก.ย. 2565

17 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี


วานนี้ เวลา 19.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับคัดเลือกเป็นชมรมดีเด่นระดับจังหวัด


ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว สำหรับการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 และ ชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านนาปรือ อำเภอเมือง เป็นชมรมรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1


ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานกำลังใจ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาในจังหวัด


แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 118,084 คน มีอำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 73 แห่ง

Related News