พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 -16 ก.ย.65

โดย parichat_p

11 ก.ย. 2565

26 views

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2565


ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ แห่งรัฐบาเดิน- เวือร์ทเทิมแบร์ค จากนั้น จะทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี ในมิติรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ณ หอประชุม คูร์ซาลบาดคันน์สตัทท์ เมืองชตุทการ์ท


ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สมาพันธรัฐสวิส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ และการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ในเมืองโลซาน เมือง(ซี-ยง) และนครชูริก อาทิ สวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัฐโว วิทยาสัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตชาโตเนิฟ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซูริก นอกจากนี้ จะทรงเป็นประธานในพิธีประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอน็องตู เมืองโลซาน


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เสด็จพระราชดำเนิน ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2565 เวลา 23.45 น. และจะประทับเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2565 เวลา 05.30 น. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 8 กันยายน พุทธศักราช 2565