พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล

โดย parichat_p

3 ก.ย. 2565

53 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 25 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพ จากโกศราชวงศ์ เป็นโกศมณฑป และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 คืน


หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2479 เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร กับหม่อมสมเชื้อ มุกสิกบุตร ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา หลังทรงสำเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2509 จนถึงปัจจุบัน


อาทิ ผู้บริหารบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดยเสด็จแทนพระองค์ไปทรงงานต่าง ๆ อาทิ พิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน, และในการพระราชกุศล เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่า วันวิสาขบูชา ซึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก ประจำทิศอาคเนย์ ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทมพรราชอาสน์


ด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีโอรส-ธิดา 3 คน หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล สิ้นชีพตักษัยด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สิริชันษา 85 ปี


ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน ของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าโกศศพด้วย

Related News