พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

โดย parichat_p

2 ก.ย. 2565

13 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565วันนี้ เวลา 14.06 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ และบันทึกแถบวีดิทัศน์ สำหรับออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล เพื่อรณรงค์หารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการนี้ พระราชทานสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด "วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย หลังพ้นภัยโควิด 19"ทั้งนี้ วันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลโดยการจัดกิจกรรม หารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ของโรงพยาบาลศิริราช ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยเทปบันทึกพระราชทานสัมภาษณ์ในวันนี้ จะออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5) ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.ถึง 18.00 น.ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค ผ่านรายการพิเศษได้ที่หมายเลข 0 2411 2222 หรือ เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร.0 2419 7658 ต่อ 60 และที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร.0 2419 7646 ต่อ 48

Related News