พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2565

โดย panwilai_c

28 ส.ค. 2565

64 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2565


กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ งานสังคีตสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ - พระราชทานเพลิงศพ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเป็น ปธ.มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 65

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเปิดป้ายอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อัมพรมหาเถระ