พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรานุกูล วัดเจริญธรรมบรรพต จ.เพชรบูรณ์

โดย parichat_p

24 ส.ค. 2565

11 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรานุกูล วัดเจริญธรรมบรรพต จังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรานุกูล ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการเล็ก ธัมมรโต เป็นพระราชาคณะชั้นราช มีนามว่า พระราชมงคลวชิรานุกูล วิบูลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเจริญธรรมบรรพต อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


พระราชมงคลวชิรานุกูล สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต อุปสมบทเมื่อปี 2520 ณ วัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระเถระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมบรรพต อายุ 95 ปี พรรษา 45

Related News