พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

โดย parichat_p

17 ส.ค. 2565

15 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 14.58 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้ จากการจัดงานออกร้านดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


ในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่นางโลว์ ฮุย ชิง ภริยาเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ประธานจัดงาน ฯ และพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 แก่นางฟรันเชสกา อันเดรอีนี กาลันตี ภริยาเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย รองประธานจัดงาน ฯ ด้วย

Related News