พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จ.ฉะเชิงเทรา

โดย paweena_c

8 ส.ค. 2565

11 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดขึ้น โอกาสนี้ องคมนตรี มอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ ภาพถ่าย คลิปสั้น และภาพวาดบนกระดานดำ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ "จากอดีตสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินและน้ำ" รวมถึงนิทรรศการ "ต่อยอดองค์ความรู้ สู่วิถี Next Normal" ตลาดนัดสินค้าของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ กิจกรรม Open Houseโดยศูนย์ฯ ได้คัดเลือกเกษตรกร ที่นำองค์ความรู้ ไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายขยายผล 15 แห่ง และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 18 กลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว รวม 14 แห่ง เพื่อให้มีทักษะ ด้านการเกษตร มีผลผลิตเป็นวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนอย่างเพียงพอช่วงบ่าย องคมนตรีได้เปิดอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวกระพี้ อำเภอพนมสารคาม และมอบต้นไม้ให้แก่ผู้นำชุมชน ไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาRelated News