พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ นายจิระ รัตนะรัต

โดย panwilai_c

7 ส.ค. 2565

58 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายจิระ รัตนะรัตวันนี้เวลา 17.24 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นายจิระ รัตนะรัต บุตรของนายจ่าง และคุณหญิงระเบียบ รัตนะรัต เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2484 ด้านการศึกษา เริ่มเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลำดับ และได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมยานยนต์ จากมหาวิทยาลัยสตุตการ์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อสำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงานที่บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พัฒนาธุรกิจตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ คือ ลดการนำเข้า ขยายการส่งออก ใช้ทรัพยากรบุคคลไทยให้สูงสุด ตำแหน่งสุดท้าย คือ ประธานบริษัทฯนอกจากนี้ นายจิระ รัตนะรัต ยังช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทั้งด้านการศาสนา สาธารณกุศล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย ด้านครอบครัว สมรสกับคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต (สกุลเดิม หงศ์ลดารมภ์) มีบุตร 3 คนนายจิระ รัตนะรัต ถึงแก่กรรมด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 สิริอายุ 81 ปี

Related News