พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก จ.เลย

โดย parichat_p

6 ส.ค. 2565

38 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 29 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ที่เริ่มดำเนินการในปีนี้ เพื่อให้พลทหารมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอน และกระบวนการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์นำกลับไปปลูกที่บ้าน ให้มีผักปลอดภัยบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้


นอกจากนี้ยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักปลอดภัย เป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนของตนเอง มีหน่วยร่วมโครงการ 3 หน่วย ในพื้นที่ 98 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อาทิ มณฑลทหารบกที่ 28 จัดกิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่บางประกง ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว และทดลองปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักษ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมเลี้ยงกระบือพระราชทาน ที่นำมูลไปทำปุ๋ยคอก การเลี้ยงปูนาพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงอึ่งอ่าง และเลี้ยงกบ


นอกจากนี้ยังมีการทดลองเลี้ยงไส้เดือน ผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลง ทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน ส่วนโครงการทดลองเพาะถั่วงอกปลอดภัย ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะราคาถูกกว่าท้องตลาด ส่วนโครงการทดลองปลูกผักเชียงดา เมื่อได้ผลผลิต จะนำไปทำเป็นชาผักเชียงดา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน สภาพดินในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนหยาบ มีความเหมาะสมปานกลาง ปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชป้องกันการพังทลายของหน้าดิน


ด้านการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยในค่ายศรีสองรัก โดยเพิ่มความจุเสริมระดับเก็บกักให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 มีกำลังพลผ่านการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เข้าร่วมโครงการ 27 นาย ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน รวม 6 กิจกรรม คือ การทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทาน การปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง เช่น กระชายดำ ที่ทำเป็นน้ำหมักใช้ไล่แมลงศัตรูพืช กิจกรรมปลูกผักพื้นบ้านอีสานบ้านเฮา


เช่น ข่า ตะไคร้ มะนาว ผักแพว และเริ่มปลูกชะอม เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ ทั้งได้ขยายผลน้อมนำพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง และโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ไปยังชุมชนในค่าย นอกจากนี้มูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ทดลองปลูกพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อทดสอบความเสถียรการเจริญเติบโต และคัดเลือกชนิดพันธุ์ ที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดิน และอากาศ รวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในพื้นที่อีสานเหนือ

Related News