พระราชสำนัก

ในหลวง และพระราชินี ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

โดย paweena_c

4 ส.ค. 2565

31 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท


วานนี้ เวลา 19.28 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ


เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ. ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจน ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ "โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เมื่อปี 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 มีพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"


เพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม มีฐานะยากจน ให้สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ โดยทรงวางหลักการกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด นับเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ แก่เยาวชนไทย


เวลา 19.33 นาที ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


เวลา 19.40 นาที นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เบนท์ลีย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


เวลา 19.45 นาที นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ประธานกรรมการ บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาปาเต็ก ฟิลิปป์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี