พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช มอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย paweena_c

1 ส.ค. 2565

8 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ เวลา 9.20 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จัดทำขึ้น เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปถวายวัดทั่วประเทศ สำหรับแสดงพระธรรมเทศนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะตลอดทั้งปีบทพระธรรมเทศนาดังกล่าว มีใจความสำคัญ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพรั่งพร้อมด้วยศีลธรรม อันประกอบด้วย "ศีล" "ปัญญา" และ "สุตะ" ทำให้ทรงประสบความสำเร็จ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน ประดุจ "คุรุฐานียะ" หรือ ครูผู้ประเสริฐ และทรงเป็น "ปูชนีย" คือ บุคคลที่พึงเคารพบูชา เป็นมิ่งขวัญนำพาประชาชนให้ถึงความสุขสวัสดีโดยแท้จริง