พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รับการถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดย paweena_c

1 ส.ค. 2565

24 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับการถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวานนี้ เวลา 18.55 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอล 4 อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในงานพระราชทานรางวัล มหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี ทู บี นัมเบอร์ วัน ประจำปี 2565ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เฝ้าถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นที่ประจักษ์


ซึ่งดำเนินงานมาครบรอบ 20 ปี มีผลงานอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการสร้างและขยายเครือข่ายสมาชิก ทู บี นัมเบอร์วันทั่วประเทศ เป็นผลให้เยาวชนเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


สำหรับงานประจำปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม เพื่อเทิดพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ


โอกาสนี้ ได้มีพระดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน


จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ต ของผู้บริหารจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ ทูบี นัมเบอร์ วัน ไอดอล รุ่นที่ 12 สำหรับโครงการ ทู บีนัมเบอร์วัน นับเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของเยาวชนรุ่นใหม่ การร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และความภูมิใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมRelated News