พระราชสำนัก

พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

โดย paweena_c

1 ส.ค. 2565

43 views

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565


วันนี้ เวลา 16.5 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และองค์กรสมาชิก จัดขึ้นภายในแนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์, พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ถึง 2565 และเกียรติบัตรแก่เยาวชนสตรีไทยดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทย ที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ


ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับสภาสตรีแห่งชาติ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2504 และพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 พร้อมใช้ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย รวมทั้ง มีพระราชดำรัสต่อสตรีไทยทุกปีในการนี้ มีพระราชดำรัสถึง พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมให้สตรีไทย สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม


จากนั้น พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้ง นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 4 ภาคRelated News