พระราชสำนัก

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย paweena_c

28 ก.ค. 2565

95 views

คณะบุคคลสำคัญ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


เช้าวันนี้ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ประธานองคมนตรี และภริยา คณะองคมนตรี และภริยา, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, จุฬาราชมนตรี, ศาลปกครอง นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร รวมถึงสมาชิกราชสกุลต่างๆ


ที่ห้องอเนกประสงค์ อาคารศาลาลุกขุนใน มีคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย มาลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง


ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเชิญแจกันดอกไม้ของหน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


นอกจากนี้ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร มหาวิทยาลัย โรงเรียน เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร อาทิ ปลัดกระทรวงต่างๆ ,ผู้บริหารสำนักงานกสทช., ประธานสภาสตรีแห่งชาติ , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ,กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ,ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด , คณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และครู นักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์


และวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมือง และประชาชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบัน โดยมีการจัดระเบียบการเข้า-ออก และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย


นอกจากนี้ ที่เขตพระราชฐานต่างจังหวัด ทั้ง 5 เขต ได้แก่ พระตำหนักภูพงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ , พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร , พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส , พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี รวมถึงสามารถลงนามถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

Related News