พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย paweena_c

28 ก.ค. 2565

21 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 7.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ท่าวาสุกรี


โดยกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเพศผู้ และเพศเมีย 1 คู่ ซึ่งจะนำไปมอบแก่นายสมบูรณ์ สิงหาร เกษตรกรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ , ส่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย นกเขาชวา จำนวน 71 ตัว


และกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาเทพา, ปลาโพง และปลากะโห้ รวม 1 ล้านตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพาะขยายพันธุ์เจริญเติบโต ในระบบนิเวศธรรมชาติ


Related News