พระราชสำนัก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง ตอนที่สาม "พุทธศานูปถัมภก"

โดย paweena_c

28 ก.ค. 2565

15 views

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ชุด ราชกรณียสดุดี วันนี้เสนอตอน พุทธศานูปถัมภก

Related News