พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหาฯ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย paweena_c

27 ก.ค. 2565

29 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


วันนี้ เวลา 17.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธรูป และทรงสักการะสิ่งสำคัญต่างๆ ได้แก่ พระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ ,อัฐิพระวิสุทธาธิบดี (อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม) , พระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ และพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 "นวัคคหายุสมธัมม์" แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์ 9 หรือ ธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์นวัคคหายุสมธัมม์ปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์ ที่สอดแทรกหลักธรรม เพื่อการนำไปปฏิบัติที่ดีเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยเป็นพระนิพนธ์ภาษาบาลี ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ที่รวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ ตามหลักโหราศาสตร์ไทย


โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อปี 2512 นับเป็นธรรมเนียมการสวดนพเคราะห์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจนถึงปัจจุบันRelated News