พระราชสำนัก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง ตอนที่สอง "พระมหากรุณาธิคุณ เกื้อกูลอาณาราษฎร์"

โดย paweena_c

27 ก.ค. 2565

10 views

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ชุด ราชกรณียสดุดี วันนี้เสนอเป็นตอนที่สอง "พระมหากรุณาธิคุณ เกื้อกูลอาณาราษฎร์"

Related News