พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น ไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โอกาสวันเอกราชมัลดีฟส์

โดย paweena_c

26 ก.ค. 2565

20 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายอิบรอฮีม มุฮัมมัด ศอลิห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กรุงมาเล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดี ประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวมัลดีฟส์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ได้เจริญงอกงามมั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะร่วมมือกัน ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพ และความร่วมมือกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News