พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ "พระพุทธมุนีศรีประชานาถ"

โดย parichat_p

24 ก.ค. 2565

30 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ "พระพุทธมุนีศรีประชานาถ"


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธมุนีศรีประชานาถ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส 130 ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2565 มีขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว


โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามว่า "พระพุทธมุนีศรีประชานาถ" อันมีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันนำมาซึ่งความเจริญของปวงประชา" เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูป ประจำศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่


นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธมุนีศรีประชานาถ และรูปหล่อราชสีห์ , ราชสีห์เงิน, ราชสีห์รมดํา , ราชสีห์ใหญ่โลหะพิเศษ , พระพุทธมุนีศรีประชานาถ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และเหรียญพระพุทธมุนีศรีประชานาถและราชสีห์ สำหรับให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บูชา


โดยบริจาคเงินสมทบ "กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย" เพื่อสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช อัมพรมหาเถร (อำ-พะ-ระ-มะ-หา-เถ-ระ) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวมทั้งเพื่อสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และครอบครัวที่ประสบความทุกข์ยาก หรือภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่

Related News