พระราชสำนัก

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับกฟผ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

โดย paweena_c

21 ก.ค. 2565

23 views

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม


วันนี้ ที่บ้านจ่อคีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้น พร้อมมอบประกาศนียบัตร และต้นไม้แก่ผู้แทนเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังจุดเรียนรู้การผลิตพืชแบบโครงการหลวง บริเวณบ้านแม่หละคี ซึ่งเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าแลกโรงเรือน โดยการนำพันธุ์ไม้ อาโวคาโด มะม่วง กาแฟ หมาก ลูกเหนียง และ ไม้โตเร็ว ไปปลูกสร้างป่าในพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อแลกกับโรงเรือนผลิตพืช 1 โรงเรือน หากเกษตรกรที่ร่วมโครงการมีโรงเรือน 4 หลัง จะมีรายได้ปีละประมาณ 1 แสน 6 หมื่นบาท ถึง 2 แสน 4 หมื่นบาท


Related News