พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์

โดย paweena_c

21 ก.ค. 2565

12 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ ที่วัดเจ้ามูล เขตบางกอกใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ "พระราชวชิรเวที" ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาบรรจบ ขันติโก (เปรียญธรรม 8 ประโยค ) เป็นพระราชาคณะชั้นราช มีนามว่า "พระราชวชิรเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


พระราชวชิรเวที มีนามเดิมว่า บรรจบ บุญรัตนะ เกิดเมื่อปี 2499 ที่จังหวัดสงขลา หลังจากอุปสมบทที่วัดควนพระ อำเภอปากพะยูน มุ่งศึกษาพระธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก เปรียญธรรม 8 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร และสำเร็จการศึกษาปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเคยศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในปี 2526 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดเจ้ามูล ร่วมพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอายุ 64 ปี พรรษา 44