พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัยญาบัตร พัดยศ ถวายพระราชาคณะ ที่ได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

โดย paweena_c

20 ก.ค. 2565

8 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิรโสภิต (ขันธ์ สิริวณฺโณ)เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระครูโสภิตมงคลการ เป็น พระราชมงคลวชิรโสภิต วิจิตรธรรมคุณากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมงคลโสภิต จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชมงคลวัชรินทร์ เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระครูมหามงคลปัจจันตเขต (หลวงปู่มี ฐิตสาโร) เป็น พระราชมงคลวัชรินทร์ สุจิณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพนทอง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชมงคลวัชรสิริ เจ้าอาวาสวัดโคกศรี ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระครูสังฆรักษ์ เสาร์ ธัมมโชโต หรือ หลวงปู่เสาร์ เป็น พระราชมงคลวัชรสิริ สุทธิสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดโคกศรี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม