พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนนอร์ทไลต์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดย paweena_c

20 ก.ค. 2565

18 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนนอร์ทไลต์ ซึ่งจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และวัฒนธรรมระยะสั้นกับมูลนิธิชัยพัฒนา

Related News