พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานการประชุม ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสธ.

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

10 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565


วันนี้ เวลา 14.29 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565


ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยตัวยาเคมีและชีววัตถุ ในการผลิตตำรับยาโมลนูพิราเวียร์ สำหรับใช้ในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รัฐบาลได้รับพระราชทาน เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนายาอย่างเป็นรูปธรรม


พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนายา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการฯ ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุนี้ มีแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับองค์การเภสัชกรรม และความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัย เพื่อหากระบวนการพัฒนาเซลล์ต้นแบบ สำหรับการผลิตยาชีววัตถุที่ดีที่สุด ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมจนถึงปี 2567 เมื่อสำเร็จ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะสามารถ ขยายการผลิตยาสู่การผลิตจริงที่ ขนาด 1,000 ลิตร ได้ในปี 2567


ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็น สร้างความมั่นคงให้กับประเทศในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Related News