พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับจากสิงคโปร์ ถึงประเทศไทยแล้ว

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

15 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว


วันนี้ เวลา 14.54 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 242 ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย ลูกเสือชาวบ้าน และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ


โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะนำเสนอพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันต่อไป

Related News